Opråb til bæredygtighed

Koblingen af klimaforandringer og menneskelig udvikling er et kernepunkt i årets rapport fra FN’s Udviklingsorganisaton, UNDP, som med sig bringer budskabet om en bæredygtig fremtid.

 

Human Development Report

HDI står for ’indeks for menneskelig udvikling’, og benyttes i FN’s årlige rapport over den globale menneskelige udvikling. HDI blev udviklet af nobelprismodtageren Amaertya Sen, en indisk økonom, der i samarbejde med sin pakistanske kollega Mahbub ul Haq opfandt en formel til at måle og sammenligne velstand og udvikling i forskellige lande eller regioner. Parametrene inkluderer blandt andre fattigdom, læse- og skrivefærdigheder, uddannelse, forventet levealder, fødselstal og sundhedsforhold.

Klimaforandringerne har de værste og største konsekvenser for verdens fattigste lande, og hjælp til forebyggelse og tilpasning til kommende klimaændringer skal ske nu, hvis katastrofer skal undgås. Hvis der ikke handles nu, vil katastrofer som tørken på Afrikas Horn blive efterfulgt af flere og værre katastrofer. Årsrapporten, der udkom den 2. november fra FN’s udviklingsorganisation UNDP, ”Human Development Report 2011” udtrykker samme bekymring for klimaforandringernes konsekvenser for ulandene.

UNDP's Human Development Report fra 2011

Rapporten viser en alarmerende nedgang i indkomstfordelingen, til trods for den positive stigning i menneskelig udvikling. Herudover er ulighed mellem kønnene og miljøødelæggelser blandt de største problemer. Miljøødelæggelse er ifølge rapporten årsagen bag mindst 50% af globale tilfælde af fejlernæring. Der er altså indlysende grunde til at satse på en bæredygtig fremtid.

Titlen lyder ”Bæredygtighed og Social Retfærdighed: En Bedre Fremtid for Alle ” og nøgleordet ’bæredygtighed’ er midlet, der skal hjælpe ulandene med at udvikle sig. Bæredygtighed indebærer social retfærdighed for alle, både for dagens og morgendagens generationer. En generelt mere målrettet indsats overfor miljø og landbrug vil for lande som de afrikanske være med til at forebygge katastrofer som tørken på Hornet, – naturkatastrofer, der rammer de svageste allerhårdest.

Rapporten foreslår en politisk løsning til finansiering af ulandsbistand, og vurderer, at en global afgift på sølle 0,005% på international valutahandel årligt vil indtjene mindst $ 40 milliarder dollars og således komme verdens fattigste til gode.

I Danmark har den tidligere regering skåret i ulandsbistanden, men med krisen på Afrikas Horn er behovet for ulandsstøtte blevet eksemplificeret på det groveste. Øgning af ulandsbistanden har også en anden vigtig funktion: den udsætter de rigeste lande for et nødvendigt politisk pres. En øgning vil være et middel til at holde de rigere lande fast på blandt andet at nedsætte det CO2-udslip, der har katastrofale følger for verdens fattigste lande, samt presse de rigeste lande til aktivt at tage del i bekæmpelsen af den globale sult.

Generalsekretær hos Folkekirkens Nødhjælp, Henrik Stubkjær, kan sige sig enig i rapportens budskab. ”Hvis ikke der sættes massivt ind i forhold til at bremse klimaforandringerne og sikre en bæredygtig vækst, vil de seneste 40 års udvikling i bl.a. Afrika blive sat over styr og øge sult og fattigdom.”

Den danske statsminister Helle Thorning- Schmidt har tidligere afvist, at Danmark vil støtte en skat, der blot omfatter EU, da hun kræver en global aftale. Ved pressemødet af lanceringen af rapporten deltog Danmarks nye udviklingsminister, Christian Friis Bach (R), tidligere National Chef hos Folkekirkens Nødhjælp. Friis Bach udtalte, at “EU kan være et skridt på vejen mod en global løsning, som jo er det vi stræber efter.” Friis Bach udtalte dertil, at HDI-rapportens beskatningsmodel var inspirerende, men indtil videre kun én mulig løsning på finansiering af ulandsbistand, og at det i sidste ende må være et politisk valg, om man vil benytte sig af rapportens forslag.

Læs hele rapporten på engelsk her.

This entry was posted in afrikas horn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Opråb til bæredygtighed

  1. Aloha! Many thanks for your blog! Frankly speaking I have never seen anything that informative.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>